Χρήση Ουσιών

Γιατί οι άνθρωποι παίρνουν ουσίες;

Αυτό που θα υπέθετε ο καθένας μας είναι το ότι οι άνθρωποι παίρνουν ουσίες για να "φτιαχτούν" να "ανεβούν". Αυτή η αναζήτηση ευχαρίστησης φαίνεται να ισχύει περίπου για λιγότερο από 20% των ανθρώπων που κάνουν χρήση.

Αν και το φτιάξιμο ή το ανέβασμα είναι η προφανέστερη ευχάριστη επίδραση, πολλοί άνθρωποι περιγράφουν ότι χρησιμοποιούν ουσίες για να νιώσουν ένα ευχάριστο μούδιασμα, μια ευχάριστη υπνηλία ή να νιώσουν πλήρη ενέργεια και αυτοπεποίθηση.

Πολλοί άλλοι κυνηγούν το φτιάξιμο της πρώτης τους φοράς προσπαθώντας πάντα να επιτύχουν την ένταση των αρχικών τους εμπειριών.

Άλλοι παίρνουν ουσίες σαν "αυτοθεραπεία" του άγχους, του θυμού, του πόνου, της ανίας, της έλλειψης κινήτρων, της έλλειψης αυτοπεποίθησης και πολλών άλλων δυσάρεστων καταστάσεων συμπεριλαμβανομένου του στερητικού συνδρόμου.

Ενας άνθρωπος μπορεί να ξεκινήσει τις ουσίες δεχόμενος πίεση από τους συνομηλίκους και τους συντρόφους που κάνουν χρήση. Ένας άλλος λόγος είναι η αναζήτηση νοήματος ή μυστικιστικών εμπειριών. Πολλοί είναι αυτοί που κάνουν χρήση για να νιώσουν φυσιολογικοί γιατί με την πάροδο των μηνών καθώς ολοένα αυξάνεται η σωματική εξάρτηση, η χρήση ουσιών καθοδηγείται από την ανάγκη αποφυγής των στερητικών συμπτωμάτων