Οι φοβίες

Φοβίες, πηγάζουν από το συναίσθημα του φόβου, ένα από τα ισχυρότερα συναισθήματα! Στην εξέλιξη του ανθρώπου, τους καιρούς που ο άνθρωπος ζούσε στην φύση με τα άγρια θηρία ο φόβος έπαιζε τον συμαντικότερο ρόλο στην επιβίωση καθώς προστάτευε από τις απειλές.

Ετσι ο άνθρωπος απέφευγε τα άγρια θηρία και τις απειλές που υπήρχαν στο περιβάλλον του. Στις μέρες μας ο φόβος λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο, σαν συναγερμός απ ότι θεωρεί ο άνθρωπος απειλητικό, χωρίς όμως να υπάρχει κίνδυνος απαραίτητα. Οπότε δεν λειτουργεί μόνο σαν συναγερμός αλλά και ως λανθασμένος συναγερμός όπως και το άγχος.

Μπορεί ο άνθρωπος για παράδειγμα να φοβάται ένα ζώο όπως π.χ το άλογο ή κάτι πιο αφηρημένο όπως τον νερό ή τον ήλιο, τον θάνατο, το ύψος, τους κλειστούς χώρους, την πολυκοσμία. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο εγκέφαλος ενεργοποιείται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που ενεργοποιείται στην θέα μιας αρκούδας ή ενός λύκου.

Ο φόβος συνδέεται με αντικείμενα, ζώα, καταστάσεις, ένοιες κ.τ.λ και αυτή η σύνδεση δημιουργεί τις φοβίες. Το άτομο που έχει την φοβία αποφεύγει καταστάσεις που μπορεί να την πυροδοτήσουν. Αυτή η λανθασμένη στρατηγική των αποφυγών του διαιωνίζει τον φαύλο κύκλο της φοβίας του. Η ψυχοθεραπεία αντιμετωπίζει ικανοποιητικά τις φοβίες.